Varlığın Peyğəmbəranə Nəzəriyyəsi - Məhəmməd Müctəhid ŞəbüstəriKitab Qurani-Kərim üzərinə modern hermenevtik imkanlarından yararlanaraq açıqlamalar ver­­mişdir. Dünya fəlsəfəsinin, ariflərin, teoloqların təcrübi nailiyyətlərindən yola çıxaraq Quran mət­nini incələmiş və bunların yetərli olmadığı qə­naətinə vararaq yeni yanaşma metodu gə­tir­miş­­­dir
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur