Noyabr ayı ərzində ən çox satılan Azərbaycan ədəbiyyatı- Top 20

Noyabr ayı ərzində ən çox satılan Azərbaycan ədəbiyyatı

Noyabr ayı ərzində ən çox satılan Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrini təqdim edirik.
Top 20- likdə birinci yerdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin "Əsrimizin Siyavuşu" əsəri qərarlaşır. Oxucuların sevərək oxuduqları «Əsrimizin Siya­vuşu» əsəri Rəsulzadənin dahi İran şairi Firdovsinin «Şahnamə»sindən təsirlənərək, hadisələri zaman və məkan etibarilə dəyişib İran-Turan müharibələri ilə əlaqələndirərək yazdığı bağımsızlıq ruhunda əsərdir.
Siyahıda yer alan sonuncu əsər Cəlil Məmmədquluzadənin " Ölülər" əsəridir.