1984 - Corc Oruell


Görkəmli ingilis yazıçısı Corc Oruellin (1903-1950) ya­ra­­dıcılığı dünya miqyasında məş­hur­dur. Xüsusilə onun “1984” romanı və “Hey­va­nıstan” povesti ötən yü­z­illikdə sözün, ədəbiy­yatın totalitar təfəkkürə və des­­­potik idarəçilik üsullarına qarşı mübarizəsinin ən diq­­qətəlayiq nümunələrindən sayılır. Hər iki əsər ya­ran­­dığı vaxtdan ədəbi və siyasi fikrin diqqət mər­kə­zin­də olmuş…
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Corc Oruellin Heyvanıstan əsərini oxumuşdum çox maraqlı və həqiqəti əks etdirən əsər idi. İndi 1984-ü də alıb oxumaq istəyirəm


şəxsi fikirinizə soxsunlar


George Orwell-1984 bu kitab müharibə,sülh məzmunlu kitabdı.Mənim şəxsi fikrimə görə oxumağa dəyər kitabdır.


Ela


George Orwel-1984"♥️ Müharibə-Sülhdür Azadlıq-Köləlikdir Cəhalət-Qüvvədir . Uinston Smit bəzi suallara cavab axtarır; İnsanların həyatı həmişəmi Okeaniyadakı kimi miskin və fərəhsiz olub? Partiyaya qarşı mübarizə aparan Qardaşlıq cəmiyyəti mövcuddurmu? Cəmiyyət həmişəmi yaddaşsız, keçmişsiz və gələcəksiz yaşayıb? Uinston öz tarixini yaşatmaq üçün gündəlik yazmağa qərar verir. Bunu Teleekrandan və Fikir Polisindən gizli etməlidir. Çünki Okeaniyada ən ciddi təqib olunan və sərt cəzalandırılan cinayət fikir cinayətidir. Uinston, onunla Nazirlikdə çalışan Culiya ilə tanış olduqdan sonra həyatı bir qədər dəyişir. Onlar birlikdə partiyaya qarşı mübarizə aparırlar.Uinstonun Culiya ilə qurduğu kiçik dünya necə sonlanacaq? . Kitabı oxuyub bitirdiktən sonra uzun müddət təsirində qalmışdım. Mövzusu ağır olmasına baxmayaraq, kitab çox axıcı idi. Yazardan oxuduğum ilk kitab idi və çox bəyəndim. Siyasi və müharibə mövzuda olan kitabları sevməsəmdə, "1984" kitabını sevdim.???? ???? "Keçmiş tək bir dəfə dəyişdirilmir, o aramsız olaraq yenilənir" "Azadlıq iki üstə gəl ikinin dördə bərabər olduğunu demək haqqıdır. Əgər buna imkan yaradılırsa, qalan hər şey öz yerini tapacaq." #georgeorwel #1984 #tətildəoxu