Avqust işığı - Uilyam Folkner

Kateqoriya Ümumi Kataloq, Roman
ISBN NO: 9789952365740
Cild: Yumşaq
Səhifə Sayı: 464
Tərcüməçi: Tehran Vəliyev
Baxış Sayı: 460
14.99 AZN


Uilyam Folknerin ən çox sevilən və oxunulan romanlarından biri olan “Avqust
İşığı” böyük Amerikan yazarının yaradıcılığının ən güclü dövrünün məhsuludur.
Lena Qruvun hələ doğulmayan uşağına qətiyyətlə ata axtarmağı, bu zəngin və
insanın içini ümidlə dolduran hekayədə ölümlə necə əzmlə üz-üzə dayanmağın
mümkün olduğunu bizə göstərir. Bu əsərdə biz həmçinin Folknerin ən unudulmaz
qəhrəmanları ilə tanış oluruq: Qeyl Haytauer və Co Kristmas. “Avqust İşığında” bu
qəhrəmanların hekayələrini çox güclü formada etdiyi girişlərlə Folkner Şimal
haqqındakı təsəvvürlərini əks etdirib və bununla da öz heyranedici möhtəşəmliyi ilə
ədəbiyyatın ən gözəl nümunələrindən birini yaradıb. C.E Morqanın yazdığı yeni ön
söz ilə bu nəşr 1985 ci ildə Folkner yaradıcılığı üzrə ekspert Noel Polk tərəfindən
korrektə olunaraq yenidən çap olunmuşdur.

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Çox bahadır.


Uilyam Folknerin әn çox sevilәn vә oxunulan romanlarından biri olan "Avqust işığı" böyük Amerikan yazarının yaradıcılığının әn güclü dövrünün mәhsuludur▪️ ▪️Lena Qruvun hәlә doğulmayan uşağına qәtiyyәtlә ata axtarmağı, bu zәngin vә insanın içini ümidlә dolduran hekayәdә ölümlә necә әzmlә üz-üzә dayanmağın mümkün olduğunu bizә göstәrir▪️ ▪️Bu әsәrdә biz hәmçinin Folknerin әn unudulmaz qәhrәmanları ilә tanış oluruq: Qeyl Haytauer vә Co Kristmas. "Avqust işığı"nda bu qәhrәmanların hekayәlәrini çox güclü formada etdiyi girişlәrlә Folkner Şimal haqqındakı tәsәvvurlәrini әks etdirib vә bununla da öz heyranedici möhtәşәmliyi ilә әdәbiyyatın әn gözәl nümunәlәrindәn birini yaradıb. C.E.Morqanın yazdığı yeni ön söz ilә bu nәşr 1985-ci ildә Folkner yaradıcılığı üzrә ekspert Noel Polk tәrәfindәn korrekte olunaraq yenidәn çap olunmuşdur