Azərbaycan Xalq Nağılları


Cırtdan
Göyçək Fatma
Təpəgöz
Məlikməmməd
Tənbəl Əhməd
Zəngi
Nar qızı
Əliyarla dovşan
Quru kəllə
Ovçu Pirimin nağılı
Vəfalı at
Axvay
Zəmanənin hökmü
Yoxsul qocayla vəzir
Sehrli üzük
Padşah və dəmirçi
Şəngülüm, Şüngülüm,Məngülüm
Loğman
Ağıllı qız
Taxta qılınc
Oxxayla Əhməd
Naşükür qız
Pinəçi Məhəmməd
Cik- cik xanım
Yuxu
Çıraqlı İsa
Yaxşılığa yaxşılıq
Qızıl qoç
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur