20 Yanvar metrosuna PULSUZ çatdırılma

Hər gün yeni bir kitab

QANUN NƏŞRLƏR EVİ

Azərbaycanca-farsca lüğət - Anar Kərimov

Azərbaycanca-farsca lüğət - Anar Kərimov

Anar Kərimov

Ölçü

175x250

Cild

Qalın

Səhifə sayı

1946

Baxış sayı

8852

desc desc desc desc desc

7


00


Kitab haqqında


Xarici dillərin öyrənilməsində, xüsusilə xarici dil üzrə biliklərin artırılmasında mühüm rol oynayan vasitələrdən biri irihəcmli lüğətlərdir. Lüğətlər yalnız ayrı-ayrı sözlər və onların mə-nalarından ibarət deyil, burada əslində dilin ümumi məna quruluşu verilir. Biz lüğətə müraciət et-dikdə iki dil arasındakı fərqi tam müşahidə etməliyik. Lüğət yalnız sözlərin mənalarını öyrən-məyə yardım etməməlidir, həm də dil öyrənənin dünyagörüşünü artırmalı və bilik səviyyəsini yüksəltməlidir. Buna görə də lüğətlərin tərtib edilməsi kifayət qədər ciddi və məsuliyyətli işdir. Hər hansı bir dilə aid yazılan lüğət əslində dilin zənginlik səviyyəsinin göstəricisidir və deməli, zəif yazılan lüğət həmin dil haqqında yanlış təsəvvürlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Lüğət tər-tib edən şəxs bir neçə dil bilməli və ilk növbədə tədqiqatçı olmalıdır. Lüğət elə tərtib edilməlidir ki, müasir dövrdə vəsait kimi istifadə edilsin, zaman keçdikcə isə mənbəyə çevrilsin.
Fars dilinə aid bu günə qədər çox sayda müxtəlif təyinatlı lüğətlər tərtib edilmişdir və tə-sadüfi deyildir ki, fars dilçiliyinin bir elm olaraq formalaşması və inkişafı da məhz lüğətlərin ya-ranması ilə bağlıdır. Bu sahədə lüğətçilik tarixi uzun əsrlərə söykənən zəngin ənənələrə malikdir. Bütün bunlar fars dilində lüğət tərtib etmə işini daha da çətinləşdirir və məsuliyyəti artırır, başqa sözlə, bu dilə aid lüğət tərtib edərkən müəllif bu ənənələri nəzərə almalı və çalışmalıdır ki, tərtib etdiyi lüğət digər lüğətlərdən fərqlənsin.
Beş il müddətində tərtib olunan Azərbaycanca-farsca lüğət Azərbaycan şərqşünaslıq sa-həsində yazılmış ən irihəcmli lüğətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tipli lüğətlərin (Azərbaycan-xarici dil) tərtibi böyük zəhmət və əzmkarlıq tələb edir. Bu lüğəti tərtib edərkən müəllif müxtəlif sahələrə aid lüğətlərlə yanaşı, müasir fars dilində nəşr olunan qəzet və jurnallar, müasir dövr fars-dilli yazıçıların əsərlərinə də müraciət etmişdir.
Lüğətdən fars dilini dərindən öyrənmək istəyən, fars dili üzrə tərcümə ilə məşğul olan hər bir şəxs istifadə edə bilər.


Facebookdan gələn rəylər

Rəylər

comment

Miralim Muhəmədi

Möhtəşəm və analıqı olmayın bir lüğətdir. Müəllifə dərin təşəkkrümü bildirirəm. Amma çox qalın olduğu üçün iki cilddə olması daha münasib olardı.

comment

A.Asif

...çox yaxşı tərtib olunub )

comment

Xedice Ehmedova

Eladir

Rəy yaz

comment

Oxşar kitablar

Abunə Ol