Bakı və Azərbaycan tarixinə dair əsərlər - Məhəmməd Əmin RəsulzadəM.Ə.Rəsulzadənin oxuculara təqdim etdiyimiz bu kitabına onun Bakı və Azərbaycan
tarixi ilə əlaqədar Cümhuriyyətin varlığının ilk ilində yazdığı əsərləri daxil edilmişdir.
Onlardan biri Bakı hələ azad edilməmişdən, 1918-ci ilin sentyabrından əvvəl İstanbulda
nəşr olunan “Tərcümani-həqiqət” qəzetində Bakı ilə əlaqədar verdiyi bəya-nat, 1918-ci
il noyabrın əvvəllərində İstanbuldan vətənə döndükdən sonra, 1918-ci il dekabrın 2-dən
başlayaraq “Azərbaycan” qəzetində “Azərbaycan paytaxtı” sər-lövhəsi ilə dərc olunan
elmi araşdırmaları, habelə müstəqil döv-lətimizin Azərbaycan adlanması ilə əlaqədar İran
iddialarına ca-vab olaraq yazdığı “İran və biz”, “Azərbaycan və İran”, “İran – Azərbaycan”
sərlövhəli məqalələri, həmçinin Cümhuriyyətin bir illiyi ilə əlaqədar “İstiqlal” məcmuəsində
dərc olunmuş “Azərbaycan Cümhuriyyəti” adlı əsəri daxil edilmişdir.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur