Cenni Herhardt - Teodor DrayzerCenni Herhardt — Amerika ədəbiyyatında realizmin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmış yazıçı, ictimai xadim Teodor Drayzerin romanıdır. (1911) Teodor Drayzer bu romanında pulun, kapitalın, var-dövlətin cövlan etdiyi bir dünyada Cenni kimi sadə insanların taleyini, davranışını, həyatını, mənəviyyatını pozan Amerika həyat tərzi, inhisarçı kapitalizm tənqid edilir. Burjua cəmiyyətinin mənəvi faciəsi yazıçının sosial-realizm prizmasından dolğun boyalarla əks olunur.  
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Bu kitabı kitabxanadan götürmüşdüm. Şəxsiyyət vəsiqəsi lazım idi deyə, 158 səhifəsini oxuya bildim sadəcə... Amma çox maraqlı idi. Karantin bitsə gedib alacam İnşallah????