Min bir gecə (II cild. 39-145-ci gecələr)

Ölçüsü: 150x225
Cild: Qalın
Səhifə Sayı: 464
Tərcüməçi: İshaq İbrahimov
Baxış Sayı: 434
11.99 AZN


«Min bir gecə» nağılları şifahi xalq ədəbiyyatının ən monumental abidələrindəndir. Bu nağıllar xalqın «şirin xəyalların cazibəsinə» uymaq arzularının, Şərq xalqlarının – ərəblərin, farsların, hindlilərin təmtəraqlı təxəyyül coşqunluğunun sərbəst söz oyunu ilə son dərəcədə mükəmməl ifadəsidir.
Sözlərdən toxunan bu abidə çox qədimdən yaranmışdır, onun rəngarəng ipək sapları dünyaya uzanaraq öz əsrarəngiz söz xalısını bütün Yer kürəsinin üzərinə sərmişdir.

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur