Oliver Tvistin Macəraları - Çarlz Dikkens

Ölçüsü: 145 mm - 210 mm
Cild: Yumşaq
Səhifə Sayı: 672
Baxış Sayı: 286
11.99 AZN

Çarlz Dikkensin ikinci romanı. Oxuculara təqdim olunan “Oliver Tvist” romanı məşhur ingilis yazıçısı Çarlz Dikkens yaradıcılığından Azərbaycan dilinə tərcümə edilən ilk əsərdir. Bu roman Dikkensin yaradıcılığında xüsusi yer tutur və öz dərin ictimai məzmunu, həyat həqiqətini düzgün göstərməsi və bədii vüsəti etibarı ilə bütün dünya ədəbiyyatında geniş şöhrət qazanmışdır. Öz zəmanəsinin ictimai mənzərəsini geniş əks etdirən, kapitalist-burjua şəraitində yoxsulların ağır vəziyyətini, xüsusən səfillərin və kiçik yaşlı uşaqların ehtiyac üzündən çəkdiyi müsibətləri inandırıcı bir qələmlə təsvir edən bu roman XIX əsrin ingilis ədəbiyyatında tənqidi realizmin ən gözəl nümunələrindən biri sayılır və yarandığı vaxtdan indiyə qədər öz bədii təsir gücünü, idrak əhəmiyyətini itirməyən sənət əsəri kimi diqqəti cəlb edir.   Bakı, Azərbaycan, Qanun Nəşriyyatı və “Əli və Nino” Nəşriyyatı, 2015, 672 səh. Cild : yumşaq Tərcümə : Əkbər Ağayev .

Şərh Yoxdur