20 Yanvar metrosuna PULSUZ çatdırılma

Hər gün yeni bir kitab

QANUN NƏŞRLƏR EVİ

Səlcuqlu dövlətləri və atabəyləri tarixi

Səlcuqlu dövlətləri və atabəyləri tarixi

Qanun Nəşriyyatı

Kateqoriya

Pdf, Tarix, Kitablar

Ölçü

176x250

Cild

Yumşaq

Səhifə sayı

756

Endirim faizi

20 %

Baxış sayı

1186

desc desc desc desc desc

0


88

1010


Kitab haqqında

Azərbaycan tarixçiliyində ilk dəfə tədqiq olunan mövzu, oğuz türk­lə­ri­nin tarix səhnəsinə çıx­masından Səlcuqlu dövlətləri və atabəylərinin sü­qu­tu­na qədərki uzun dövrə işıq tutmaqdadır. Ki­tabda oğuzların ulu əcdadı he­sab edilən Tilər, İşquzlar, Tinq-linqlər, Kao-çelər, Töleslər və Oqur/ Oğur­la­rın m.ə. 3000-ci ildən başlayıb VIII-əsrə qədər tarixi qısa tədqiq edilmiş və Oğuz Yabqu dövləti (766-1050) haqqında məlumat verilmişdir. Monoq­ra­fi­ya­nın əsas mövzusunu təşkil edən Böyük Səlcuqlular dövlətinin (990-1162, İraq və Xorasan Səlcuqluları da daxil olmaqla) siyasi, hərbi, dövlət təşkilatı, sosial və­ziy­yəti və mədəniyyət ətraflı araşdırıldıqdan sonra Kirman (1041-1187), Su­ri­ya (1078-1117) və Türkiyə (1077-1308) ərazisində qurulmuş səlcuqlu döv­lət­lərinin ta­rixi şərh edil­mişdir. Səlcuqlu mərkəzi hakimiyyətinin zəiflə­mə­siy­lə ortaya çıxan Azərbaycan Ata­bəyləri El­dəgəzlər (1136-1225), Mosul Ata­bəylər Zəngilər (1127-1259), Şam Atabəyləri Toqtə­ginlər (1104-1154), Fars Atabəyləri Salqurlular (1147-1284), Ərbil Atabəylər Bəytəginlər (1132-1232), Yəzd Atabəyləri Kəngərlər (1141-1318), Marağa Atabəyləri Ağsunqurlular (1117-1227), Əhər məlikləri Piştəginlər (1155-1231), Luris­tan Atabəyləri Xəzərəsblər (1148-1424); Xarəzm­şahlar (1097-1231), Sal­tuq­lu­lar (1092-1201), Artuqlular (1101-1409), Ərmənşahlar (1100-1208), Da­niş­məndlilər (1092-1178), Məngücüklər (1118-1250), Dəmləçoğulları (1085-1183), İnaloğulları (1095-1183) kimi səlcuqlu atabəyləri və dövlətləri üzə­rində durulan kitab dörd hissədən və ümu­milikdə 24 fə­sildən ibarətdir.

Əsər tarix araşdırıcıları və oxucuları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Facebookdan gələn rəylər

Rəylər

Rəy yaz

comment

Oxşar kitablar

Abunə Ol