Səni Düşünürəm - Namiq ZamanNamiq Zamanın vətən həsrəti, yurd nisgili ilə yoğrulmuş şeirləri bu kitabın əsasını təşkil edir. Müəllif öz yazılarıyla insanları mərdliyə, cə­sur­­­luğa, dönməzliyə, əyilməzliyə, haqqa-ədalətə səsləyir, onları müt­ləq həqiqəti dərk etməyə çağırır. Bu ya­zı­larında onun soy-kökə möh­kəm bağ­lı­lığı, özünəməxsus milli-mənəvi ruhu da aydın nəzərə çarpır.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bu toplu, narahat dün­­yamıza güzgü tutmağı bacaran kövrək qəlbə malik bir insanın duy­ğu­la­rı­nın poetik boyalarla tərənnümüdür.
Kitaba həmçinin şairin insanlarda zərif duyğular oyadan, onları sev­gi­yə, mənəvi saflığa ruhlandıran gənclik şeirləri də daxil edilmişdir.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur