Siddhartha - Herman Hesse

Ölçüsü: 120x185
Cild: Yumşaq
Səhifə Sayı: 144
Yazar: Herman Hesse
Tərcüməçi: Kifayət Haqverdiyeva
Baxış Sayı: 688
5.49 AZN


Hind möv­zu­sun­da olan “Sidd­hart­ha” po­ves­ti Hes­se­nin il­kin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ümu­mi­ləş­di­ri­ci­si ro­lun­da çı­xış edir. Əsə­rin güc­lü psi­xo­sim­vo­lik möv­zu­su isə onu ya­zı­çı­nın son­ra­kı iş­lə­ri­lə doğ­ma­laş­dı­rır. Po­ves­tin qəh­rə­ma­nı mü­qəd­dəs Hau­ta­ma Bud­­da­nın ada­şı­dır.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Bu lazım işiniz di !


Germinal-ı nə vaxtsa nəşr edəcəksiniz?