Xudafərin körpüsü - Fərman KərimzadəGörkəmli yazıçı, tarixi romanlar ustası Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” romanında XV əsrin axırı, XVI əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi ha­disələr, Şah İsmayıl Xətainin uşaqlıq və gənclik illəri, haki­miy­yət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınmışdır.
Romanda, həmçinin Şah İsmayıl Xətainin bir şair, sərkərdə və dövlət xadimi kimi yetişib formalaşdığı tarixi şərait təsvir edilmiş, Uzun Həsən, Sara Xatun, Hüseyn Lələ bəy, Əbih Sultan kimi tarixi şəxsiyyətlərin yaddaqalan obrazları yaradılmışdır.

Korrektor: Vüqar Babazadə
Texniki redaktor: Tural Zeynallı
Mətn dizaynı: Günay Seyid
Qapaq dizaynı: Rafael Qasım

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2020

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur