Bəhanələrə Yox - Brian Tracy
Daxili intizam xüsusiyyətinə yiyələndikdən sonra siz, tə­bi­ət qüvvəsi kimi qarşısıalınmaz olacaqsınız. Bir daha inkişaf etmədiyinizə görə bəhanələr gətir­məyəcəksiniz. Cəmisi bir neçə ay ərzində adi insan­ların bütün ömürləri boyu əldə etdiyindən daha çox nailiyyət əldə edəcəksiniz.

Texniki redaktor: Tural Zeynal

Üz qabığının tərtibatı: Rafael Qasım

Kompüter tərtibatı: Rahilə Şamil


Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2020

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Suber