Bolşevik işğalı və mübarizəmiz - Hacıbayramlı Nağı BayramgilKitabda müəllifin 1936-cı ildə Varşavada çıxan “Şimali Kafkasya”, 1950-1960-cı illərdə Türkiyədə nəşr edilən “Türk İzi” dərgisindəki məqalələri toplanaraq türkçəmizdə çap edilmişdir. Eləcə də kitabda 1920-1930-cu illərdə kommunist-bolşevik işğalına qarşı mübarizədə Müsavat Partiyasının “Qarayazı” gizli təşkilatına və silahlı üsyana rəhbərlik etmiş xalqımızın milli azadlıq və istiqlal tarixində öz yerləri olan Qurban, İsaxan və Nağı Hacıbayramlılar haqqında təqdimatlar verilmişdir.
Kitab 1920-1930-cu illər kommunist-bolşevik işğalına qarşı milli mübarizə, düşüncə, azadlıq tarixini öyrənən tədqiqatçılar, bolşevik istilasının milli genefonda vurduğu zərəri qiymətləndirən sosioloqlar, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi ilə məşğul olan pedaqoqlar və geniş oxucu kütləsi üçün maraq doğurur.

Redaksiya heyəti və türkcəmizə çevirənlər:
Fəxrəddin Hacıkişi oğlu, Nağı Aydın oğlu,
Kənan Fəxrəddin oğlu, Anar Aydın oğlu,
Aysun Kənan qızı Hacıbayramlılar

Redaktor:
Nəriman Əbdülrəhmanlı

Bakı, Qanun nəşriyyatı, 2020

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Xeyirli olsun.


Xeyirli-uğurlu olsun


Xeyirli olsun!! ????????????