Dirilmə -Lev Tolstoy


Tolstoy bu əsərində insanlar tərəfindən hazırlanmış qanunların həmişə qüsurlu olduğunu və kilsə təşkilatlarının ikiüzlülüyünü çatdırmağa çalışmışdır. Bu əsərdə də, digər romanlarında olduğu kimi, yazıçını maraqlandıran əsas məsələ insan məsələsidir. Əgər «Hərb və Sülh» romanında Tolstoy «xalq fikrini», «Anna Karenina»da «ailə fikrini» əsas götürmüşdüsə, «Dirilmə»də onu cəmiyyət məsələsi düşündürür və öz qəhrəmanlarını cəmiyyət fonunda təsvir edir. Onun qəhrəmanlarının başına gələn fəlakətlər ilk növbədə onların yaşadıqları cəmiyyətlə, bürokratik dövlət sisteminin yaratmış olduğu həyatla bağlanılır.   Bakı, Azərbaycan, Qanun Nəşriyyatı və “Əli və Nino” Nəşriyyatı, 2016, 496 səh. Cild : yumşaq Tərcümə : Mikayıl Rzaquluzadə, Cabbar Məcnunbəyov     .
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur