Ədəbi talelər - Günel Natiq“Ədəbi talelər” kitabı müəllifin oxucularla üçüncü gö­rü­şüdür. Bu kitabda Günel Natiqin dünya yazarlarının hə­yatı və yaradıcılığı barədə araşdırma yazıları toplanıb. Ya­poniyadan tutmuş Türkiyəyə, Rusiyadan tutmuş Avropa öl­kə­lərinə, Afrikadan tutmuş Amerikaya qədər uzanan bu araş­­dırmalar oxucuları həm də haqqında söhbət açdığı ya­zı­çıların yaşadığı dövrlərə, mühitlərə, şəhərlərə və kənd­lərə aparır. Bu səyahət boyu yorulub bezmək mümkün de­yil, çünki Günel Natiqin şirin təhkiyəsi oxucunu yalnız bu­raxmır.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur