Dərslik mülki hüquq və Roma hüququ sahəsində görkəmli alim, Moskva Dövlət Universitetinin professoru İ.B.No­vit­ski tərə­fin­dən ali hüquq təhsilinin tələbləri nəzərə alınmaqla hazır­lan­mışdır.
Azərbaycan hüquq­şü­nas­la­rının da Roma hüququnun əsas mənbələrindən faydalanması məqsədilə dərslik Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.

Dərslik hüquq elmləri doktoru, professor İlyas Abbas oğlu İsmayılov və Mətanət Paşa qızı Əsgərova tərəfindən çapa hazırlanmışdır
Məsul redaktor: h.ü.e.d., professor İ.A. İsmayılov
Rəyçilər: h.ü.e.d., professor İ.M. Rəhimov f.ü.e.d., professor S.H. Daşdəmirov
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur