SİYASƏT - Aristotel

ISBN NO: 2001165144637
Cild: Yumşaq
Səhifə Sayı: 368
Yazar: Aristotel
Baxış Sayı: 1640
8.40 AZN

Aristotelin «Politika» əsəri Qərbin siyasi fəlsəfəsində başlanğıc nöqtəsi hesab edilir. Bu, yunan filosofunun siyasi rejimlərin müxtəlif növlərini, vətəndaşlığın mənasını və siyasi həyatda təhsilin rolunu sistemli təhlilə çəkən ilk böyük elmi iş idi.

Aristotelə görə, demokratiya siyasi rejimlərin (bunların arasında o, habelə monarxiya, oliqarxiya, tiraniya və politiya rejimlərini nəzərdən keçirirdi) yalnız bir formasıdır. Aristotel monarxiya tərəfdarı idi, lakin bir şərtlə ki, monarx təhsil görmüş, bilikli adam olsun və dövləti hamının xeyri naminə idarə etsin.
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərhlər

Kitab orijinalından tərcümə olunmayıb. Ön sözdə bu barədə nə məlumat verilib, nə də ön sözün kim tərəfindən yazıldığı qeyd olunub. Kitab "Google Translate" tərcüməsinə bənzəyir və tamamilə yararsızdır. Üsluba baxan kimi aydın olur ki, əsər ruscadan dilimizə tərcümə edilib. Əsərin orijinalının yunanca olduğunu və rus dili ilə Azərbaycan dilinin tarixi-mədəni düşüncə dünyası baxımından uzaqlığını nəzərə alanda meydana çıxan şikəst tərcümənin səbəbini anlamaq çətin olmur. Fəlsəfənin nə qədər ciddi bir məşğuliyyət olduğunu başa düşməyib belə tələsik, tör-töküntü işlər ərsəyə gətirməklə özünüzə qarşı hörmətsizlik, cəmiyyətə qarşı isə ədəbsizlik etmiş olursunuz.