STALİN - Laslo Beladi, Tamaş KrausMacar alimləri L.Beladi və T.Krausun bu tarixi oçerki İosif Vissarionoviç Stalinə həsr olunub. Kitabda çoxsaylı qərb və Sovet mənbələrindən, sə­nədlərdən, tədqiqat materiallarından, publisistik və bə­­­­­dii ədəbiyyatdan istifadə olunub. Burada yer almış müd­dəaların hamısı mübahisəsiz qəbul oluna bilməz. Lakin Stalinin adı ilə əlaqədar Sovet İttifaqının ən mürəkkəb və drammatik dövrünün tərəfsiz dəyərləndirilməsi ilə tanışlıq oxuculara maraqlı olar.

Redaktor: Xalid Kazımlı

Korrektor: İradə Musalı

Texniki redaktor: Tural Zeynallı

Mətn dizaynı: Rahilə Şamilqızı

Qapaq dizaynı: Rafael Qasım

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur