Yazıçının Gündəliyi - Fyodor DostoyevskiBu kitabda Dostoyevskinin ədəbiyyat və ayrı-ayrı yazıçılar, o dövrün yaradıcı mühiti, insanları, eləcə də bilavasitə iştirakçısı və şahidi olduğu hadisələr haqqında yazıları toplanmışdır.
“Yazıçının gündəliyi” Dostoyevskinin yalnız nəhəng və əvəzolunmaz yazıçı deyil, həm də böyük bir publisist olmasını sübut edir.
“Yazıçının gündəliyi” dilimizə ilk dəfə tərcümə olunur.

Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur