Sultanların Şeirləri - Mustafa İsen, Ali Fuat Bilkan , Tuba Işınsu DurmuşMustafa İsen, Ali Fuat Bilkan, Tuba Işınsu Durmuş
Zamanın sultanı olmaq var, coğrafiyanın sultanı olmaq var…
Dünənin sultanı olmaq var, könül sultanı olmaq var…
Hindin sultanı olmaq var, Rumun sultanı olmaq var…
Şərqin sultanı olmaq var, Qərbin sultanı olmaq var…
Qılıncın sultanı olmaq var, sözün sultanı olmaq var…
Eşqin, bir də eşqin və şeirin sultanı olmaq var…
Fateh Sulat Məhmədin yanında Yavuz Sultan Səlim var.
Qanuni Sultan Süleyman və Adilə Sultan var…
Kifayət etmədi, Qazi Gəray Xan var, Şahbaz gəray var…
Qazı Burhanəddin var, Şah İsmayıl var…
Sultan Qayıtbəy var, Qansu Qavri var… Hüseyn Şah olmaq var…
Sözün iqtidar, əsl iqtidarın necə bir dil üzərindən qurulduğunu görmək istəsək, 1450-1600-cü illər arasına baxmaq da kifayətdir. Şimaldan Cənuba, Şərqdən Qərbə Türk dili sadəcə bir iqtidar dili deyil, bu sultanların, padşahların və hökmdarların vasitəsiylə bir həyat dilinə döndü. Bu kitab ən üst idarəçilərin əliylə “Türk dilinin səs bayrağı” olaraq ucaldığını göstərir. Bir-birləriylə siyasi rəqib olan sultanlar öz üstünlüklərini söz üzərindən qurmağa çalışırlar.
Mədəniyyət, sənət, yüksək siyasət tarixin axarında sözə çevrilir. Var olur. Şeiri, insanı, tarixi və mədəniyyəti bir də bu nöqteyi-nəzərdən oxuyub-bilmək var…
Şərhlər Facebook şərhləri

Şərh Yoxdur