20 Yanvar metrosuna PULSUZ çatdırılma

Hər gün yeni bir kitab

QANUN NƏŞRLƏR EVİ

Atamın dostları - Səməd Ağaoğlu

Atamın dostları - Səməd Ağaoğlu

Səməd Ağaoğlu

Ölçü

130x200

Cild

Yumşaq

Səhifə sayı

312

Tərcüməçi

Vilayət Quliyev

Endirim faizi

20 %

Baxış sayı

1222

desc desc desc desc desc

0


7.997.99

9.999.99

1


Kitab haqqında


Azәrbaycan әsilli görkәmli türk yazıçısı, siyasәtçi vә dövlәt xadimi Sәmәd Ağaoğlu (1909­1982) çağdaş Türkiyәdә memuar әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәlәrindәn biri kimi tanınır. Onun oxuculara tәqdim olunan “Atamın dostları” kitabında atası, XX әsrin ilk onilliklәrindә Azәrbaycanın vә Türkiyәnin fikir hәyatında müstәsna xidmәtlәr göstәrmiş Әhmәd Ağaoğlunun (1869­1939) türkçülük hәrәkatında, sәnәt vә siyasәt alәmindә, yeni Türkiyәnin qurulması uğrunda mübarizәdә çiyin­çiyinә addımladığı bir sıra görkәmli şәxsiyyәtlәrin portretlәri yaradılıb. Müәllifin ad çәkmәdәn son dәrәcә sәciyyәvi cizgilәrlә rәsm etdiyi bu portretlәr özlәrinin, elәcә dә Әhmәd Ağaoğlunun hәyatının, mübarizә vә ideallarının bir sıra xüsusiyyәt vә keyfiyyәtlәrini aşkara çıxarır.
Kitab tarixçilәr, politoloqlar, Türkiyә­Azәrbaycan münasibәtlәri ilә mәşğul olan mütәxәssislәr, habelә geniş oxucu kütlәsi üçün maraqlı ola bilәr


Facebookdan gələn rəylər

Rəylər

Rəy yaz

comment

Oxşar kitablar

Abunə Ol